อัตราค่าบริการ

Add some info about this item

งานอีเว้นท์

ถ่ายงานอีเว้นท์, ถ่ายภาพงานบวช, ถ่ายภาพงานพิธีทางศาสนาต่างๆ, ถ่ายภาพงานเลี้ยง, ถ่ายภาพเปิดตัวสินค้า, ถ่ายภาพงานฉลองวันเกิด, ถ่ายภาพงานปาร์ตี้

Add some info about this item

ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ราคา 3,000 บาท (ถ้าเกินคิดเพิ่ม ชม. 500 บาท) 

This is Your Third Item

Add some info about this item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

Please reload